Danske Havnes Betydning Del 4

Project: Research

Project Details

Description

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) beskriver her projekt ”Beregning af beskæftigel-ses- og økonomiske effekter for yderligere 7 erhvervshavne, der er et tillæg til projektet ”Op-landsanalyse – Danske Havne”. Derudover genberegnes 3 havne. Projektet gennemføres i samar-bejde med forskere ved Syddansk Universitet (SDU). Baseret på beregningsmodel som udviklet i medfør af kontrakt ”Oplandsanalyse – Danske Havne” leveres data for 7 yderligere erhvervshavne samt 3 genberegnede havne. Data leveres i en nærmere aftalt form.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date26/02/201831/08/2019