Dagtilbud som arena for sundhedsfremmeindsatser

Project: Research

Project Details

Description

På baggrund af den sparsomme viden om dagtilbud som arena for sundhedsfremme har projektet dels et eksplorativt fokus på at afdække og forstå børn i dagtilbud og deres forskellige fysiske, sociale og kulturelle forudsætninger i en sundhedsfremme kontekst. Ligeledes de dynamikker som opstår blandt børnene i forbindelse med den konkrete sundhedsfremmende praksis. Dels har projektet et evaluerende formål, hvor den genererede viden vil bidrage til at informere projekt Børneliv i sund balance løbende.
StatusActive
Effective start/end date01/10/202231/03/2025