Dänisch-Deutsches Erinnerungs- und Zukunftsparlament

Project: EU

Project Details

Description

|
I anledning af 100-års jubilæum af folkeafstemningen i den dansk-tyske grænseregion skal der afholdes et erindrings- og fremtidsparlament for at udarbejde fælles historiske og fremtidsperspektiver for grænseområd
et. Hver især 50 interesserede deltagere fra region udvikler forinden på en begivenhed på en uge materialer, som de præsentere under begivenheden i arbejdsgrupper og fællesmøder. For at skabe afstand til den egn
e historie og regionale interesser, indtager henholdsvis de tyske deltagere den danske position og de danske deltagere den tyske. Projektets mål er at udarbejde forskellige synspunkter på grænseregionens historie
og fremtid. Resultaterne af parlamentsbegivenhederne skal præsenteres for offentligheden i en række af begivenhed med den størse mulige deltagelse af beboer fra grænseregionen. Begivenheden vil akkompagnere
s af en række udvalgte kunster fra programregionen, der fastholder parlamenternes indhold og processer. I det tredje år af projektet vil dette arbejde præsenteres i udstillinger. Sammentidlig bliver der i hvert projektår ti
ldelt en nyskabt dansk-tysk kunstpris til der befatter sig med emnet af grænseregionens fortid og datid.
Projektet er dedikeret til at skabe en grænseoverskridende dansk-tysk identitet. Den overordnede målsætning er at overvinde forældede historiske perspektiver der orienterer sig i nationalt, til fordel for pluralistiske pers
pektiver af grænseregionen og en fælles fremtid. Desuden skabes der kulturelle oplevelsesrum for at den kulturinteresserede del af grænseområdets befolkning.
Dette projekt er den første realisering af formatet ”erindrings- og fremtidsparlament” inklusive det personlige perspektivskift. Forskellige historiske perspektiver bliver genstanden af indholdsmæssige debatter og afste
mninger og resultaterne har potentiale til at blive et fællesværk for de dansk-tyske deltagere og kan fungere som forbillede for andre regioner.
StatusActive
Effective start/end date01/08/202031/03/2023