Cybersikkerhed og Forretningskontinuitet

Project: Research

Project Details

Description

Det er projektets formål at øge niveauet af cybersikkerhed hos danske små og mellemstore produktionsvirksomheder (SMV’er) ved at identificere og adressere sårbarheder i deres forsyningskæder og dernæst identificere de kapabiliteter, der er nødvendige for at kunne håndtere sårbarhederne. Dette baseret på fremtidsscenarier for to kritiske infrastrukturområder (forsvar og IT- og kommunikationsteknologi).

SMV’erne trænes i en firefaset procesmodel til at sikre Supply Chain Resilience – en model, der er udviklet i et eksisterende Industriens Fond projekt (scr-smv.dk). Gennem træning i cybersikkerhed bidrager projektet også til at øge vidensniveauet om cybersikkerhed generelt blandt SMV’erne. Projektet har desuden et særligt fokus på at sikre tværorganisatorisk forståelse for cybersikkerhed i valget af konkrete løsninger samt at ændre et omkostningsmindset til ét, hvor konkurrencemæssige fordele skabes ved at excellere indenfor cybersikkerhed.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202328/02/2026

Collaborative partners

  • Industriens Fond (Beneficiary)
  • Center for War Studies (Project partner)
  • Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (Project partner) (lead)
  • Institut for Matematik og Datalogi (Project partner)
  • Forsvarsakademiet (Project partner)