Project Details

Description

The homogeneous and peaceful population of Denmark is often contrasted with the heterogeneity and conflict of Ireland, and this project will use these cases to investigate the role of conflict for economic development. First, we will take up the ‘Creamery War’ in Denmark around the turn of the twentieth century, which pitted Grundtvigians against the ‘Inner Mission’ movement. Both sides established rival creameries, with potentially catastrophic effects on productivity and macrolevel development in the areas affected, both of which we will quantify. Second, we turn to the US where the Inner Mission gained a large following among Danish immigrants. They argued for assimilation into American society, and we will study the role of this for the rapid integration and economic success of Danes. Finally, we will argue that introducing rival cooperative creameries to an environment dominated by large private operators led to conflict and exacerbated the already poor social capital in Ireland.

Layman's description

Danmarks homogenitet og harmoni er blevet sammenlignet med Irlands historiske heterogenitet og konflikt. Dette projekt har til formål at undersøge konfliktens rolle for økonomisk udvikling med udgangspunkt i disse to cases og mejerisektoren i årerne omkring 1900. Først, vil vi se på den ofte oversete ’Mejerikrig’ i Danmark, der spillede grundtvigianerne ud mod Indre Mission. Tilhængere af begge bevægelser stiftede konkurrerende andelsmejerier, ofte i samme landsby, hvilket giver os mulighed for at undersøge denne konflikts betydning for produktivitet og økonomisk vækst i de påvirkede områder. Dernæst vil vi se på USA, hvor Indre Mission hurtigt vandt fremgang blandt danske indvandrere. I modsætning til grundtvigianerne argumenterede de for en hurtig assimilering i det amerikanske samfund. Vi vil undersøge, om dette spillede en rolle for de danske indvandreres hurtige integration og økonomiske succes. Endelig vender vi blikket mod Irland, hvor vi har identificeret en endnu ikke anerkendt mekanisme til at forklare den irske konflikt. Da Irland begyndte at tabe markedsandel, som et led i Danmarks hurtige fremgang på verdensmarkedet for smør sidst i 1800-tallet, blev det besluttet at stifte andelsmejerier efter den danske model. I modsætning til Danmark, havde Irland dog en meget stærk eksisterende privatsektor, og vi vil undersøge, om konflikten mellem andels- og private mejerier førte til øget voldelig konflikt på landet, og om dette stadig kan spores i moderne tider.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201931/12/2022

Collaborative partners

  • University of Southern Denmark (Beneficiary) (lead)
  • University of Copenhagen (Project partner)
  • University College Cork (Project partner)