Comprehensive Cervical Cancer Prevention in Tanzania

  • Linde, Ditte (PhD student)
  • Rasch, Vibeke (Co-PI)
  • Kjaer, Susanne Krüger (Supervisor)
  • Mwaiselage, Julius (PI)
  • Manongi, Rachel (Organisational project manager)
  • Kahesa, Crispin (Project participant)
  • Mchome, Bariki (PhD student)
  • Katanga, Johnson (PhD student)
  • Swai, Patricia (PhD student)

Project: Research

Project Details

Description

Samarbejdsprojekt mellem SDU, Kræftens Bekæmpelse, Kilimanjaro Christian Medical Center (KCMC), Ocean Road Cancer Institute (ORCI) om at forbedre forebyggelsen af cervical cancer i Tanzania. Projektet består af 4 phd-projekter og 1 post-doc. Projektet indbefatter oprettelsen af en kohorte på 4000 tanzaniske kvinder, som bliver fulgt i to år, og som bliver HPV-testet, får taget celleskrab og som selvrapporterer demografiske, seksuelle og reproduktive karakteristika.
AcronymCONCEPT
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201531/12/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.