Characterising patients with a long-term use of short-acting opioids, and developing a nudge to facilitate behavior change in regards to medication use

Project: PhD Project

Project Details

Description

Baggrund: De seneste år har der være stort fokus på brugen af opioider, da de er stærkt afhængighedsskabende og har alvorlige bivirkninger. Korttidsvirkende opioider er særligt problematiske, da de skaber højere grad af afhængighed og deres effekt aftager ved langvarig brug. Forskellige initiativer rettet mod de sundhedsprofessionelle er blevet introduceret for at nedsætte forbruget, men der ses stadig et betydeligt forbrug mod non-maligne smerter. Nyeste forskning viser, at patientmotivation er en afgørende faktor for succesfuld nedtrapning og ophør.

Formål: Dette treårige ph.d.-projekt stræber efter at bidrage til et mere hensigtsmæssigt og reduceret forbrug af opioider hos patienter med kroniske non-maligne smerter. Dette gøres overordnet ved:
1) Generere viden om risikoprofiler for at udvikle et langtidsforbrug af korttidsvirkende opioider mod nonmaligne smerter
2) Generere viden om patienternes liv og erfaringer med korttidsvirkende opioider og kroniske smerter
3) Kortlægge tidligere studiers erfaringer med patient-rettede nudgeinterventioner til at reducere opioidforbrug
4) Udvikle en patientrettet nudgeintervention, som kan øge patienternes motivation til reduktion og mere hensigtsmæssig brug af opioider

Metode: Projektet består af 4 dele med anvendelse af forskellige metoder og triangulering af kvantitative- og kvalitative data fra hhv. registre of interviews.

Relevans Viden fra studiet vil bidrage til; forebyggelse af udvikling af langtidsforbrug og potentielt misbrug, forbedre læge-patient forhold i en skrøbelig situation, rette og tilpasse fremtidige interventioner mod målgruppen, samt støtte et reduceret opioidforbrug på individ- og samfundsniveau hvilket potentielt kan lede til forbedret livskvalitet og samfundsøkonomi.

Projektet har modtaget bevilling fra: Fonden for Almen Praksis
StatusActive
Effective start/end date01/04/202115/03/2025

Collaborative partners