Changing Cancer Care

  • Lindhardt, Christina Louise (Project manager)

Project: Research

Project Details

Description

18,5 millioner kroner er bevilliget fra EU til projekt, der skal gøre kræftbehandling bedre og billigere. Projektet Changing Cancer Care er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Sjællands Universitetshospital og Region Sjællands afdeling for Produktion, Forskning og Innovation samt projektpartnere fra Region Syddanmark og Slesvig-Holsten.

Kræftpatienter skal have bedre og billigere behandlinger. Det er formålet med et ambitiøst dansk-tysk projekt, Changing Cancer Care, som Professionshøjskolen Absalon er projektpartner i. Sjællands Universitetshospital står i spidsen for projektet, og Freddy Blak, formand for Interreg-udvalget, har ifølge Region Sjælland store forventninger til projektet:

Changing Cancer Care har potentiale til at sætte Region Sjælland, Region Syddanmark og Slesvig-Holsten på det internationale landkort. Projektet kommer til at sætte helt nye standarder for kræftbehandling

Bedre behandling i eget hjem
Med Changing Cancer Care skal Sjællands Universitetshospital i tæt samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, Odense Universitetshospital og partnere i Slesvig-Holsten udvikle, teste og implementere nye arbejdsgange og behandlingstyper på kræftområdet. Der skal blandt andet udvikles nye diagnose- og behandlingsværktøjer, som forbedrer patienternes mulighed for at overleve og samtidig sænker udgifterne til behandlingen. Desuden arbejdes der i projektet på, at mere af behandlingen kan foregå i patientens eget hjem eller ved egen praktiserende læge. Alt sammen til gavn for den enkelte borgers livskvalitet og for en bedre samfundsøkonomi.

Erfaringer fra Innocan
Christina Louise Lindhardt fra Center for Sygpleje på Absalon er projektleder på Changing Cancer Care, der er en fortsættelse af arbejdet i et netop afsluttet projekt under samme EU-program, Innocan. Hun er meget tilfreds med bevillingen på 18, 5 millioner kroner:

"Vi er utrolig glade for, at vi har fået EU-midler til projektet Changing Cancer Care (CCC), hvor vi vil fortsætte med samarbejdspartnere fra Danmark og Tyskland. Changing Cancer Care har især fokus på at udvikle opgaveglidning mellem sygeplejersker og læger i kræftbehandling, så patienten oplever, at der kommer mere kontinuitet i behandlingen. Der vi i projektet være deltagelse af studerende og ansatte på Absalon" siger Christina Louise Lindhardt.

Absalon har gennem de sidste tre år deltaget i det dansk-tyske forskningsprojekt Innocan (Innovative High Technology Cancer Treatment), der netop er afsluttet. På den afsluttende konference blev fund fra projektets seks forskellige arbejdspakker fremlagt; blandt andet arbejdet med at ensrette dataindsamling i forhold til cancerregistre, hvor man kunne se, at behandlingen af visse cancertyper i Danmark er blevet bedre i løbet af de seneste 12 år. Christina Lindhart præsenterede selv en undersøgelse af, hvordan sygeplejersker i Danmark og Tysklandtager imod brugen af teknologi i deres arbejde. Selv om de to lande på mange områder minder om hinanden, er der forskel på hvordan sundhedspersonale modtager ny teknologi.
Short titleCCC
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2021