Danish Centre on Endocrine Disrupters

Project: Research

Project Details

Description

Center for Hormonforstyrrende Stoffers blev oprettet i 2008 for at opbygge viden om hormonforstyrrende stoffers effekter på mennesker og miljø, og at vejlede myndighederne i deres forebyggende arbejde på området. Centeret er finansieret af Miljøstyrelsen og består af forskere fra Danmarks Tekninske Universitet, Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet og Syddansk Universitet. Vores primære arbejdsopgaver er:
Igangsættelse og koordinering af nye undersøgelser vedrørende hormonforstyrrende stoffer.
Videnskabelig rådgivning af myndighederne omkring hormonforstyrrende stoffer.
Information til myndighederne om relevant ny national og international viden på området, herunder kvartalvise litteratursøgninger målrettet myndighederne.
AcronymCeHos
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201831/12/2021