Brugerdrevet informationsmateriale til patienter med ankelfraktur

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er gennem inddragelse af patienter og sundhedsprofessionelle fra hele behandlingsforløbet at identificere vigtig information til gavn for patienter behandlet konservativt eller operativt for en ankelfraktur samt designe, teste og evaluere et brugerdrevet informationsmateriale i ’Mit Sygehus’ applikationen.

Initialt udvikles ’Mit Sygehus – Ankelbrud’ med og for ankelbrudspatienter på SLB. Den videre plan er at udbrede anvendelsen af applikationen til de øvrige ankelbrudspatienter (sygehuse) i Region Syddanmark.
StatusActive
Effective start/end date15/09/202130/06/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.