Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser (Resultatkontraktopgave for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Resultatkontraktopgave for og finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet har til formål at beskrive overordnede udviklingstendenser inden for boligmarkedet i yderkommunerne for perioden 1982-2010.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/12/2011