Betydning af variation i almene lægepraksis tilgængelighed, medicinjusteringer og laboratorieundersøgelser for ældre patienters risiko for indlæggelse

Project: PhD Project

Project Details

Description

Baggrund De fleste +75-årige danskere har regelmæssig kontakt til almen praksis oftest angående kroniske sygdomme. Et væsentligt formål med disse kontakter er at forebygge indlæggelser. Der findes evidens om de enkelte kroniske sygdomme, men sjældent vedrørende ældre mennesker med flere samtidige sygdomme og anvendte lægemidler. Derfor må lægepraksis formodes at løse opgaven forskelligt og med forskelligt resultat for patienterne.
Formål At undersøge, hvordan almene lægepraksis tilgængelighed, medicinjusteringer og laboratorieundersøgelser er associeret med hospitalsindlæggelse af ældre patienter.
Metode Registerbaserede time-to-event studier af alle +75-årige danskere, analyseret via instrumental variabel multivariate regressionsanalyser med indlæggelse af alle årsager som primært outcome.
Relevans Projektet vil generere viden om forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser med betydning for patienterne i form af mindre sygelighed og for sundhedsvæsnet i form at bedre anvendelse af ressourcerne. Vi forventer at finde variationer i behandlingspraksis, som, vi kan påvise, er forbundne med forskelle i indlæggelsesrisiko og dermed er udtryk for ulige adgang til sundhedsydelser.
StatusActive
Effective start/end date01/02/202231/01/2025