Project Details

Description

Projektet omhandler landdistrikter, som er beliggende i grænseregioner. Sådanne distrikter opfattes ofte som problemfyldte på grund af deres økonomiske og sociale udfordringer. Til at adressere disse udfordringer udvikler og afprøver Benefit4Regions grænseoverskridende samarbejder via ti casestudier mellem kommuner, regioner, erhvervsfremmeinstitutioner samt videnskabelige organisationer. Projektet er finansieret af Interreg, og Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH er projektejer.

Layman's description

Engelsk
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201601/08/2019

Collaborative partners

  • Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH (lead)