Project Details

Key findings

I projektet findes ikke forskel i hyppigheden af behandling med antidepressiva hos patienter med leddegigt og en kontrolgruppe. Antidepressiv meddicin kan anvendes ved forskellige sygdomme, men hos patienter med leddegigt er depression den hyppigste årsag til ordination af antidepressiv medicin.
Konklusion: Behandling med antidepressiv medicin sker ikke oftere hos patienter med leddegigt end hos kontroller uden leddegigt, selvom hyppigheden af depression i forskellige opgørelser synes at være højere hos patienter med leddegigt.
Fremtidsperspektiver: Der er behov for undersøgelser, som kan vurdere, om patienter med leddegigt og symptomer på depression eventuelt modtager anden behandling end medicin for depression.

Layman's description

Hos patienter med leddegigt synes depression at forekomme hyppigere end i baggrundsbefolkningen, men forbruget af antidepressiv medicin er kun sparsomt belyst. Formålet er at beskrive forbruget af antidepressiv medicin hos patienter med leddegigt og hos en kontrolgruppe. Undersøgelsen skal desuden identificere faktorer, der hos patienter med leddegigt kan forudsige risikoen for længerevarende forbrug af antidepressiv medicin og hyppigheden af indlæggelser med depression.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2020