Begivenhedsbaseret befolkningsanalyse og -model

Project: Research

Project Details

Description

Hvert år i august kan man læse historier om de mange unge, der står uden bolig i de store byer forud for studiestart, og i løbet af året kan man læse historier om landsbyer, der slås for at holde liv i deres lokalområde, hvor huspriserne dykker og befolkningen bliver ældre og ældre. Mens de store byer oplever et boligmarked der ikke kan følge med efterspørgslen oplever flere landområder og øer, at husene står tomme og forfalder.
Det er således ikke en nyhed, at der sker en migration fra land til by, men det er mindre åbenlyst i hvilket omfang og med hvilken hastighed. Flytter familier, der får børn (tilbage) på landet, eller bliver de i deres studieby? Hvad sker der når folk færdiggør deres uddannelse? Når de forlader arbejdsmarkedet?
Med dette projekt ønsker vi at opbygge en demografisk model, der kan bruges til at undersøge migrationsmønstre i den danske befolkning på baggrund af hvilke begivenheder de er udsat for. Da der i registerdata findes informationer om hvorvidt en persons adresse er i et område der er defineret som by eller land vil man kunne belyse vandringen mellem by og land både inden for kommuner og mellem kommuner. Modellen skal bruges til at undersøge den fremtidige befolkningsudvikling, den fremtidige befolkningsstruktur og endelig til ”hvad-hvis”-analyser. En sådan analyse består i at man inden for befolkningsmodellen eksempelvis rykker en statslig institution fra hovedstaden til en yderkommune, eller åbner en ny uddannelsesinstitution (fx en universitetsuddannelse) i en kommune, der oplever befolkningsnedgang. Ved at åbne en ny uddannelsesinstitution vil der være en umiddelbar effekt i form af tilflytning i det år den åbner. I de følgende år vil der være en kumulativ virkning, såfremt der optages årligt i flere år og endelig vil der være afledte virkninger på grund af den forøgede økonomiske aktivitet der kommer fra tilflytterne. Vi kalder disse analyser for konsekvensberegninger.
Vores konsekvensberegninger skal bruges til at analysere hvorvidt – og i hvilken grad vandringen fra land til by er en proces der ”bare” sker eller om det er en proces, der skyldes en politisk centralisering af offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og lignede. I dette projekt setup vil man kunne konkludere at land-by vandringen er mere politisk styret jo mere befolkningen rykkes i forhold til flytning af styrelser, skoler ol. Projektets produkt vil være en model der kan fremskrive befolkningen frem mod år 2035 samt en beskrivende rapport.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201401/01/2016