Beauty Contests: The Changing Politics of Foreign Investment in Europe

Project: Research Councils

Project Details

Description

This project explores the changing politics of inward foreign direct investment in
Europe through an investigation of the genesis of the EU investment screening
mechanism adopted in 2019. Why the mechanism emerged and what this means for
the redrawing of economic borders in contemporary Europe, are the core questions
addressed. Bridging insights from scholarships on policy assemblages and market
contestation, the research is structured around three work packages, focusing on:
1) changing narratives in France, Germany, and Italy – the group of policy movers;
2) the EU policy process; and 3) the role of foreign investors. The research is
designed ‘on the move’ to capture the multiple sources and non-linearity of the EU
policy process. It is undertaken by a tailor-made team of international researchers.
It breaks new ground in the scholarly understanding of the transformation of the
European trading state in the face of global power shifts and grassroot discontent
with open economies.

Layman's description

Mange industrialiserede demokratier er begyndt at stramme tilgangen til
udenlandske investeringer som følge af voksende social og politisk utilfredshed
med globaliseringens åbne økonomier. Det har i det seneste årti ikke kun været
tilfældet i USA, Canada og Australien, men også i flere europæiske lande. Der
findes i disse lande både et ønske men også en frygt for udenlandske investeringer,
som især Kinas voksende økonomiske magt siden slutningen af 00'erne har
eksponeret. Som noget helt nyt besluttede EU i 2019 at tackle fænomenet ved at
oprette en egen screeningsmekanisme. Det skete efter mange
fødselsvanskeligheder, og mekanismen repræsenterer en bemærkelsesværdig
udvikling, fordi der findes en grundlæggende modvilje blandt medlemsstaterne
mod at give EU indflydelse på dette område. Dette skift rejser derfor nogle vigtige
spørgsmål: Hvorfor og hvordan blev den nye EU-screening politik til? Hvordan kan
den forstås i lyset af de globale stramninger? Og hvad betyder den for Europas
indre og ydre økonomiske politik? Projektet stiller skarpt på disse hidtil
underbelyste spørgsmål med et stærkt internationalt og tværfagligt hold af
forskere. Analysen tager udgangspunkt i de tre nøglestater, Frankrig, Italien og
Tyskland, og forventes at levere afgørende indsigter i såvel nationale årsager til
skiftet som EU’s meget ”bevægelige” policy-proces.
Short titleBeauty Contests
StatusActive
Effective start/end date01/08/202131/07/2025

Collaborative partners

  • Princeton University (Project partner)
  • University of Trento (Project partner)
  • University of Oslo (Project partner)
  • University of Southern Denmark (Project partner) (lead)

Keywords

  • foreign direct investment
  • screening mechanism
  • european union
  • common commercial policy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.