Bæredygtig turismeudvikling i danske naturparker og Nationalparker

Project: Research

Project Details

Description

Pilotprojektet har til formål at igangsætte bæredygtig turismeudviklingsprocesser i udvalgte danske nationalparker og naturparker. Det vil vi gøre sammen med (ikke for) jer, ved at anvende turisme co-design. Co-design skaber en anden dialog, hvor vi sammen identificerer de særlige socio-kulturelle, naturmæssige og økonomiske forhold i jeres park, som skal benyttes og beskyttes i en bæredygtig turismeudvikling. Co-design finder sted på mikroniveau, i hver enkelt park, og kan ikke generaliseres. Hver park vil modtage en kvalitativ baseline for bæredygtig turismeudvikling, som omfatter ’de bløde’, socio-kulturelle aspekter af bæredygtig udvikling. Der vil også være dokumentation af læring på tværs af de deltagende parker, for at skabe indblik i de forskellige tilgange og bæredygtighedsaspekter.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202031/12/2021

Collaborative partners

  • Friluftsrådet (Project partner)
  • Nationalpark Vadehavet (Project partner) (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.