Arwos A/S - Citizen science klima-projekt med Aabenraas skoler og gymnasium

Project: Research

Project Details

Description

Det vil vi råde bod på ved at invitere afgangsklasser fra Aabenraas kommuneskoler og klasser fra gymnasiet til at deltage i dette citizen science projektforslags faglige og formidlingsbaserede aktiviteter i samarbejde med SDU og Arwos. Citizen science (borgerinddragelse i forskningen) er en ideel projekttype, når man skal have assistance fra borgerne til indsamling af datamateriale. Der er mange gevinster ved metoden, idet 1) forskerne sikres, at der kan indsamles store datamængder, 2) eleverne, forskere og forsyningsvirksomheden samarbejder, hvilket skaber lokal forankring og formidling, 3) eleverne opnår dybere miljøindsigt i de problemer og løsninger som projektet indeholder, 4) i samarbejde med faglærerne i natur og teknik, biologi og samfundsfag udvikles egentlige undervisningsforløb om emnerne: konsekvenserne af klimaændringerne, myndighedernes klima-tilpasningsplaner, teknikker til bæredygtig håndtering af det afstrømmende vand, påvirkning af reciepenter etc. 5) citizen science projekter skaber normalt interesse i lokalsamfundet, idet lokale dagblade og regionalt TV ønsker at formidle disse aktiviteter. Herved skabes der øget miljøbevidsthed hos lokalsamfundets borgere.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2020