ARducation

  • Majgaard, Gunver B. (Co-PI)
  • Rasmussen, Søren Jan (Co-PI)
  • Lamscheck-Nielsen, Regina (Project manager)
  • Hogrefe, Carsten (PI)
  • Milling Stjernholm, Dorthe (Co-PI)

Project: Regional Foundations

Project Details

Description

ARducation, jan. 2020 – juni 2022
”ARducation” vil gribe en af de største aktuelle vækstpotentialer i digitaliseringen af brancherne: Augmented Reality (AR).

Ny undervisning med AR – ”forstærket eller udvidet virkelighed” – skal fremme STEM kompetencer hos de unge på erhvervsgymnasier, i erhvervsuddannelser og i grundskolernes udskoling. Det indebærer en teknologididaktisk kvalificering af undervisere.

Projektet vil fokusere på de kommercielle innovationspotentialer for AR i fagene, tværfagligt, i nye studieretninger og i brobygningsaktiviteter. Eleverne skal lære at anvende AR-apps samt opnå en forståelse for brug af AR i industrien, på kontorområdet og i detailhandlen. Udvalgte hold vil desuden afprøve AR-tilpasning og AR-programmering i teknologifag og i informatik, og dermed skal også nye afleveringsformer med AR belyses.

Samtidig skal den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik virtualiseres via AR. Her vil cases fra AR-undervisningen indgå. Didaktikken og den teknologiske anvendelse af AR til undervisningsformål formidles til undervisere i Region Syddanmark og i resten af landet.

Projektet realiseres på 3 erhvervsgymnasier og 3 erhvervsskoler, samt deres lokale grundskoler. Syddansk Universitet vil stå for den teknologiske produktion af ROBOdidaktik og for forankring via lærerkvalificering.

Key findings

Produktion og resultater
Projektdeltagerne i ARducation har arbejdet parallelt i de 2 planlagte spor:
1. Augmented Reality (AR) er blevet implementeret i undervisningen
2.Modellen ROBOdidaktik virtualiseres med AR og anvendes i lærerkvalificering

I de 3 projektkommuner Vestfyn, Svendborg og Sønderborg er undervisningsforløb blevet gennemført med 1.064 (af estimeret 560) erhvervsgymnasiale elever på HHX/HTX/EUX, med min. 1.001 EUD-elever på grundforløb og hovedforløb (af estimeret 2.300 EUD-elever), med 5.525 udskolingselever (af estimeret 6.700 grundskoleelever) og med min. 40 (af esti9meret 20) universitetsstuderende.
StatusFinished
Effective start/end date03/08/202030/11/2022