Arbejdsmiljøindsatsen i grønlandske virksomheder

  • Hasle, Peter (Project manager)
  • Kappel, Anne Lise (Project participant)
  • Jeschke, Katharina Christiane Nielsen (Project participant)
  • Voxted, Søren (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Det grønlandske samfund er inde i en udvikling med vækst i erhvervslivet og med byggeri af omfat-tende infrastruktur. Det er i den forbindelse vigtigt at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og der findes meget begrænset forskning som belyser arbejdsmiljøet i Grønland. De statistiske oplysninger er begrænsede, men der har over en årrække været en stigende anmeldelse af arbejdsskader. Formå-let med dette projekt er således bidrage med viden om hvordan grønlandske virksomheder organise-rer deres arbejdsmiljøindsats, og hvordan arbejdsmiljøindsatsen i den særlige grønlandske kontekst kan styrkes.
Short titleAMIG
StatusActive
Effective start/end date01/12/202031/05/2024

Collaborative partners

  • University of Greenland (Project partner) (lead)