Ansvarlig forskningspraksis i sundhedsvidenskab i de skandinaviske lande

  • Bredahl, Lone (Project manager)
  • Eriksen, Mette Brandt (Project participant)
  • Hofmann, Bjørn (Project participant)
  • Helgesson, Gert (Project participant)
  • Juth, Niklas (Project participant)
  • Holm, Søren (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Projektet undersøger forskningsintegritet og forskningspraksisser inden for sundhedsvidenskab i de skandinaviske lande gennem surveys. Formålet er et identificere evt. aktuelle udfordringer i forhold til ansvarlig forskningspraksis, herunder opfattet omfang af fabrikering, forfalskning og plagiering.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201731/12/2023

Collaborative partners

  • University of Oslo (lead)
  • Karolinska Institute

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.