Akademisk Skriftlighed

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Formålet med dette projekt er at styrke og opkvalificere den skriftlige og skrivedidaktiske praksis på de humanistiske BA-uddannelser og derigennem bidrage til at løfte kvaliteten af studerendes akademiske skrivning, understøtte socialiseringen af studerende ind i fagkulturerne og begrænse unødvendige nederlagserfaringer og frafald. Målet er at der skrives systematisk, intensivt og fagrelevant i bacheloruddannelserne med henblik på ikke bare at styrke de studerendes skriftlige studiekompetence, men også at bidrage til at kvalificere og styrke deres faglige og akademiske udvikling.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201731/07/2019

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • WRAB 2023

   Peter Hobel (Participant)

   18. Feb 202322. Feb 2023

   Activity: Attending an eventConference organisation or participation

  • EARLI 2021

   Peter Hobel (Participant) & Vibeke Christensen (Participant)

   25. Aug 2021

   Activity: Attending an eventConference organisation or participation

   File