Affect, Interfaces, Events

Project: Research

Project Details

Description

We are witnessing a need within the Humanities to rethink existing theoretical and analytic frameworks based primarily on representation, narration and linguistics to better accommodate bodily sensations, cultural performativity and social networks. This need has intensified with the proliferation of digital technology and global media events. The project Affects, Interfaces, Events proposes a new frame for studying the impact of real-time interface events on an affective level of experience.

Layman's description

Projektet ‘Affects, Interfaces, Events’ undersøger en spontan (kropslig) affektiv
involvering i interfaces mellem mennesker og digital teknologi. Ordet affekt
betegner siden 1600-tallet (Spinozas Etik, 1678) den påvirkning, der opstår i mødet med noget udefrakommende, og som har indflydelse på den måde vi sanser og erfarer verden på – også uden, at man er sig det bevidst. Det er projektets tese, at digitale interfaces affektivt påvirker vores sansning og erfaring af verden og af hinanden og at interfaces, hvori affektiv sansning spiller en betydelig relationel rolle over tid erstatter tidligere former for tidslig og rumlig repræsentation og organisering. Interface-affekter mærkes ikke blot i kunstneriske og kommunikativt tilrettelagte begivenheder. Gode eksempler på begivenheder, der involverer (ofte ustyrlige former for) affekt er også børsers op- og nedture i forlængelse af algoritmiske handlers ’Flash Crashes’, i mobiliseringer såsom ’Activist Flash Mobs’ (i.e. Occupy Wall Street), og i designet af mobile ’Augmented Reality’- teknologier, der udvider oplevelsen af fysiske steder med digitale lag af information. Projektet undersøger teoretisk, metodisk og analytisk, hvordan dette skifte fra repræsentation til affekt, fra værk til begivenhed, fra en audiovisuel og tekstlig kulturel organisering til multi-sensoriske organiseringer gennem digitale interfaces, afføder andre former for erfaringsdannelse, kommunikation og handlingsrum.
AcronymAIE
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201531/08/2019

Keywords

  • Affect
  • Politics
  • Design activism
  • urban theory

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.