Aase og Ejnar Danielsens Fond - Ubudne gæster: studie af invasive colibakteries vækst og differentiering under urinvejsinfektion

Project: Research

Project Details

Description

Bakterielle infektionssygdomme udgør et stigende problem på verdensplan som følge af spredningen af antibiotikaresistens. En stor del af disse infektionssygdomme skyldes intracellulære bakterier, hvis sygdomsfremkaldende egenskaber afhænger af deres evne til at overleve og vokse inde i enværtsorganismes celler. Intracellulære bakteriers evne til at invadere og skjule sig i værtsceller giveranledning til hyppigt tilbagevendende infektioner og et uforholdsmæssigt stort forbrug af antibiotikamed resistensdannelse til følge. Formålet med dette projekt er at undersøge de molekylære mekanismer,som kontrollerer vækst og intracellulær overlevelse af uropatogene Escherichia coli (UPEC) under infektion af humant blærevæv, samt at klarlægge hvilke faktorer i værtsorganismen, der er afgørende for, hvorvidt UPEC bakterier vokser og giver anledning til et akut infektionsforløb, eller overgår til endvaletilstand som er karakteristisk for kroniske infektioner. En detaljeret forståelse af det komplekse samspil imellem vært og patogen under infektion vil i fremtiden danne udgangspunktet for mere målrettede antibakterielle behandlingsstrategier.

Layman's description

Bakterielle infektionssygdomme udgør et stigende problem på
verdensplan bl.a. på grund af spredningen af antibiotikaresistens. En
vigtig del af disse infektioner skyldes invasive patogene bakterier,
hvis evne til at skjule sig i værtsceller giver anledning til hyppigt
tilbagevendende infektioner og dermed et uforholdsmæssigt stort
forbrug af antibiotika. Dette projekt sigter imod at karakterisere
uropatogene Escherichia coli (UPEC) bakteriers interaktioner med
værten under forskelligartede infektionsforløb. UPEC bakteriernes
patogenese beror dels på evnen til at danne intracellulære kolonier
og dels på markante og reversible ændringer af deres cellemorfologi
undervejs i infektionen. Vi ønsker at afdække de molekylære
mekanismer, som kontrollerer UPEC morfologien, samt at
identificere de cellulære signaler, som influerer på hvorvidt
invaderende bakterier vokser intracellulært i et akut infektionsforløb
eller overgår til en dvaletilstand i et intracellulært reservoir. Vi gør
brug af en nyudviklet flowkammer-baseret infektionsmodel, som tillader en kontrolleret reproduktion af forskellige infektionsstadier.
De invaderende bakteriers vækst måles ved en kombination af
flowcytometri og time-lapse fluorescensmikroskopi. Samspillet med
værtscellen undersøges endvidere vha. 'RNA-seq' analyser, som
tillader kortlægning af genudtrykket i både bakterier og værtsceller.
Resultaterne forventes at føre til en mere målrettet behandling af
tilbagevendende urinvejsinfektioner i fremtiden.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201301/06/2015