Aase og Ejnar Danielsens Fond - Karakterisering af Thioridazines resistensreverserende effekt

Project: Research

Project Details

Description

Antibiootika-resistente bakterie giver anledning til stigende behandlingproblemer over alt i verden, og der er mangel på effektiv antibiotika. Det overordnede mål for projektet er et udvikle en ny behandlingsstrategi for batienter inficeret med antibiotika-resistentet bakterie. Strategien bygger på anvendelsen af farmaka, som kan genskabe resistente bakteriers følsomhed overfor traditionelle antibiotika.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201130/04/2013