Project Details

Layman's description

I bogen tager vi udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorfor Danmark er et af de rigeste, mest lige, og lykkeligste samfund i verden. For at forklare dette har historikere ofte peget på udviklingen sidst i 1800tallet, hvor danske bønder grundlagde andelsbevægelsen. Som følge heraf, siges det, blev den danske eksport af smør og bacon dominerende på det britiske marked.
Vores bog præsenterer en radikal ny fortælling af denne historie. Bogen placerer eliter – ofte tysktalende – fra de danske herregårde i centrum af udviklingen. Dette står i modstrid til den traditionelle udlægning, hvor bønderne spillede hovedrollen. Efter at have erhvervet godser i Danmark importerede og tilpassede disse udenlandske eliter ny praksis fra udenfor kongeriget, ikke mindst fra Holsten. De påbegyndte et ambitiøst landbrugsreformprogram og iværksatte en begivenhedskæde, der i sidste ende førte til fremkomsten af Danmarks berømte andelsmejerier i 1882. A Land of Milk and Butter præsenterer en ny fortolkning af andelsmejeriernes oprindelse, med slående konsekvenser for udviklingslande i dag.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201830/09/2019