”5T Pilotprojekt i Odense kommunes sportsklasser: En flerfaglig kortlægning af talenternes træningsbelastning, trivsel og udviklingsmiljø

Project: Research

Project Details

Description

Projektet skal kortlægge talenters træningsbelastning, trivsel og miljøkarakteristika (sport, skole og privat) i Odense kommunes sportsklasser.
På sigt ønsker vi at bruge viden fra projektet til at iværksætte initiativer, der kan bidrage til at talentfulde unge oplever en sammenhængende hverdag, hvori udvikler sig på en sund og forsvarlig måde.
Projektet vil søge svar på følgende spørgsmål:
• Hvad kendetegner talenternes/elevernes fysiske- og mentale belastning (dvs. belastning fra træning og stressorer i miljøet) under deres involvering i miljøet?
• Hvad kendetegner talenternes samlede miljø set i forhold til dets holistiske struktur og værdier og overbevisninger?
• På hvilke måder er der overensstemmelse/uoverenstemmelse mellem hhv. talenter, forældre, skole og sports aktørers oplevelser?
• Hvilke sammenhænge er der mellem træningsbelastning, trivsel/mental belastning, og udvikling af skader? Og hvordan kan det forstås i perspektiv af miljøets karakteristika?
Short title5T Pilotprojekt
StatusFinished
Effective start/end date01/08/202001/08/2021