43 Hospitalsbaseret behandling i eget hjem til kræftramte børn

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med Forskningsprojekt er, at undersøge omkostningerne i forhold til bedre livskvalitet ved hospitalsbaseret behandling i eget hjem for kræftramte børn og deres familier, og sundhedsvæsenet.
Siden 2010 har Rigshospitalets børnekræftafdeling haft et permanent behandlingstilbud, hvor børn med kræft kan få en del af behandlingen i eget hjem (hjemmebehandling) som alternativ til en indlæggelse eller ambulant besøg. Behandlingen af kræft hos børn er særdeles intensiv og langvarig, men medfører, i modsætning til tidligere, at 75-80% helbredes. De langvarige indlæggelser og hyppige ambulante kontrolbesøg påvirker hele familien og deres normale familie- og hverdagsliv (1). Målet med hjemmebehandlingen er at støtte og aflaste barnet og familien ved at reducere antallet af hospitalsbesøg, og at øge fleksibiliteten i afdelingens resursefordeling.
Hjemmebehandling til børn er udbredt i flere lande (2), og i Danmark findes tilbuddet to steder. Flere sundhedsydelser som foregår på hospitalet i dag forventes at kunne omlægges til hjemmet i fremtiden. Det indebærer et nyt paradigme, hvor man i højere grad kan tilpasse patientforløbet til den enkelte families behov, og forældrene kan inddrages mere i pleje og behandling. Hjemmebehandling til børn med kræft indebærer også et større ansvar for forældrene i forhold til de alvorlige komplikationer, der kan opstå hos barnet. Studier om hjemmebehandling til børn tyder på, at hjemmebehandlingen leder til større tilfredshed hos forældrene, og at det kan forbedre barnets livskvalitet, men der er meget begrænset viden om omkostningerne for forældrene og familien, afdelingen og resten af sundhedsvæsenet i forhold til traditionel behandling på hospitalet (2,3).
Omkostninger i denne sammenhæng indbefatter både psykosociale og økonomiske parametre, som begge er vigtige, hvis vi skal kunne balancere og prioritere omkostningerne ved hjemmebehandling for familierne og sundhedsvæsenet på et evidensbaseret grundlag. Derfor vil vi med dette forskningsprojekt undersøge hjemmebehandlingens omkostningseffektivitet i forhold til behandling på hospitalet:
1. Sundhedsgevinsten:
a. Barnets, forælderens og familiens livskvalitet.
2. Omkostningerne for:
a. Forælderen, herunder tidsforbrug og fravær fra arbejdsmarkedet.
b. Afdelingen og sundhedsvæsenet.

Hypotesen er, at sundhedsgevinsten bliver større fordi barnets, forælderens og familiens livskvalitet forbedres, og omkostningerne for forældrene, afdelingen og sundhedsvæsenet forbliver uændret eller reduceres.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201701/05/2019