Project Details

Description

Tværvidenskabeligt forsknings- og udviklingsprojekt, finansieret af VELUX FONDEN. I samarbejde med Vejle Kommune.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201831/01/2021

Collaborative partners

  • Vejle Kommune (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.