Ældres velbefindende i coronatiden

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet Ældres velbefindende i coronatiden er et internationalt sammenlignende studie af, hvordan coronakrisen har påvirket ældres velbefindende i bl.a. Tyrkiet, Bosnien og Tyskland og Danmark. Ud fra dybtgående interviews – som pga. Covid-19 situationen gennemføres online – med ældre i forskellige livssituationer, skal det undersøges hvad coronakrisen har betydet for ældres sociale liv, deres tanker og følelser og almene velbefindende, og hvorvidt forskellige forudsætninger (fx familieforhold, sundhedstilstand, økonomi, mulighed for støtte og hjælp, adgang til kommunikationsteknologi etc.) afspejler sig i de ældres oplevede livskvalitet.
  StatusActive
  Effective start/end date04/05/2020 → …

  Collaborative partners

  • Ankara Yıldırım Beyazıt University (lead)
  • Vejle Kommune

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.