Ældres velbefindende i coronatiden

Project: Research

Project Details

Description

Projektet Ældres velbefindende i coronatiden er et internationalt sammenlignende studie af, hvordan coronakrisen har påvirket ældres velbefindende i bl.a. Tyrkiet, Bosnien og Tyskland og Danmark. Ud fra dybtgående interviews – som pga. Covid-19 situationen gennemføres online – med ældre i forskellige livssituationer, skal det undersøges hvad coronakrisen har betydet for ældres sociale liv, deres tanker og følelser og almene velbefindende, og hvorvidt forskellige forudsætninger (fx familieforhold, sundhedstilstand, økonomi, mulighed for støtte og hjælp, adgang til kommunikationsteknologi etc.) afspejler sig i de ældres oplevede livskvalitet.
StatusActive
Effective start/end date04/05/2020 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.