Undervisningspris, Sundhedsvidenskabelige fakultet, SDU, 2010

Prize: Prizes, scholarships, distinctions