Udnævnt til medlem af arbejdsgruppen, der skal udarbejde: Retningslinier for udredning og behandling af børn og unge med ADHD

  • Dalsgaard, S. (Recipient)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Granting OrganisationsBørne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark