SOE lecturer 2017

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Titlen uddeles hvert år af det europæiske oftalmologiske selskab (SOE) til ”highly promising young clinicians or researchers” under 45 år.
Titlen blev tildelt ved Dansk Oftalmologisk Selskabs generalforsamling 15.sep. 2017.