Samfundslitteraturs Lærebogspris 2014: International virksomhedskommunikation - interaktionelle perspektiver på interkulturelt samarbejde

  • Landgrebe, J. (Recipient)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Lærebogen "International virksomhedskommunikation - interaktionelle perspektiver på interkulturelt samarbejde" er et samarbejde med forskere fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns universitet. Redaktionsgruppen er: Mie Femø Nielsen, Gitte Gravengaard, Brian Due, Ann Merrit Rikke Nielsen og Thomas L. W. Toft.