Promovering af Professor Stig Wall til Æresdoktor på SDU

  • Finn Kamper-Jørgensen (Recipient)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions