Promovering af Professor Stig Wall til Æresdoktor på SDU

  • Kamper-Jørgensen, Finn (Recipient)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions