Personligt legat: 32.500 fra Søster Marie Dalgaards Fond

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

OrganisationsSøster Marie Dalgaards Fond