Personligt legat: 25.000. Søster Marie Dalgaards Fond

Prize: Prizes, scholarships, distinctions