Modtaget Lægeforenings ærespris Barfred-Pedersen prisen

Prize: Prizes, scholarships, distinctions