Medlem af bedømmelseskomitéen ved ph.d-forsvar, Oslo University Hospital

Prize: Prizes, scholarships, distinctions