Månedens forsker, Lægevidenskabelige Selskaber

Prize: Prizes, scholarships, distinctions