Gigtforeningens Forskningsstipendium

  • Skousgaard, Søren Glud (Recipient)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Bevilget december 2009 for et år ad gangen i 3 år til ph.d.-projektet: "Symptomatic osteoarthritis of the hip or knee: the significance of genetic and environmental factors. A population based study in Danish twins".