Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg: Vibeke Borbergs Ph.d.-afhandling om "Princippet om offentlighed i retsplejen"

  • Elholm, T. (Recipient)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions