euRobotics Entrepreneurship Award 2023

Prize: Prizes, scholarships, distinctions