Ekstern bevilling - DKK 100.000: Klinisk kohorte af børn med ADHD i Danmark: Etablering af kohorten og analyse af udviklingen over diagnoseårgange i prognose, risikofaktorer og samsygelighed for børn med ADHD i forhold til en ekstern kontrolgruppe.

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Linda Kærlev og Niels Bilenberg - til dækning af udgifter til dataudtræk, databehandling, formidling og rejseomkostninger.