Ekstern bevilling: Bevilling på DKK 100.000 i 2010-2013 fra I.M. Dæhnfeldt Foundation til delfinansiering af projektet: 'Screening for lungecancer og brug af anxiolytika/antidepressiva' ved Linda Kærlev, Maria Iachina, Jesper Holst Pedersen, Anders Green og Bente Mertz Nørgård. Ansøgningen skal dække udgifter til dataudtræk, formidling og rejseomkostninger

Prize: Prizes, scholarships, distinctions