Ekstern bevilling: 50.000 kr. fra Hede Nielsens Fond til "BRCAness project"

Prize: Prizes, scholarships, distinctions