DSTH Efterårsmøde og generalforsamling 2015

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Formand for bedømmelseskommité vedr. foredragskonkurrence