Det Samfundsvidenskabelige Faktultets Undervisningspris - Hovedprisen

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Undervisningsprisen fremhæver og belønner en forsker/underviser for en særlig indsats og et stort engagement i forhold til undervisning.