Det Regionale Strategiske Forskningsråd: MTV pulje

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Modtaget bevilling: DKR. 250.000