Det Humanistiske Fakultets Undervisningspris 2019

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Formålet med Undervisningsprisen er at fremhæve og belønne en ved Syddansk Universitet heltidsansat forsker/underviser for en særlig indsats og et stort engagement i forhold til undervisning. Det er studienævnene, der indstiller kandidaterne til prisen, og et udvalg bestående af Dekanen og studenterrepræsentanter fra Akademisk Råd og Uddannelsesrådet træffer blandt de foreslåede kandidater beslutning om, hvem der skal have Det Humanistiske Fakultets egen Undervisningspris.
Degree of recognitionLocal